Radek Matlach

kdo jsem    životopis    blog    photoblog    odkazy     podatelna                                             login

 
 

Soudní lékařství, jako samostatný obor, jsem začal podrobněji studovat již během svých studií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy . K oboru mne přitáhla především má zvědavost a snaha vše rozebrat na prvočinitele (a následně skládat zpět).


Byl jsem jmenován soudním znalcem a během své činnosti jsem se dostal k poměrně velkému souboru případů, kde jiní znalci výrazně pochybili (především proto, že nerespektovali rozsah a vymezení vlastních specializací). Snažím se na podobné případy upozorňovat, nicméně právě tato činnost vytváří spíše nepřátelské vztahy...


V rámci své odborné činnosti mohu vypracovat znalecký posudek v oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, tj. posoudit mechanismus vzniku zranění, ovlivnění léky, alkoholem či návykovou látkou, rozvoj trvalých následků či posoudit příčinu smrti. Tato činnost může být užitečná kupř. při sporech o vyplacení pojistného (odmítnutí ze strany pojišťovny s odkazem na “úřední záznamy”).


Jsem ochoten spolupracovat s kýmkoliv, kdo má zájem o skutečně objektivní posouzení věci. Často se setkávám se zažitou představou, že posudek je “šit na míru” tomu, kdo si jej zadal, avšak to není můj způsob práce. Případy studuji do hloubky, pokud možno z více možných úhlů pohledu, aby mé posudky byly tak objektivní, jak to jen lze.


Máte-li jakýkoliv dotaz, obraťte se na mne telefonicky či emailem.

Stáhnout kontakty jako vCard.

SOudní lékař

Ve své odborné praxi se snažím aktivně spolupracovat s lidmi a společnostmi, které mne mohou obohatit. Jedná se především o:

bude doplněno...